Iphone X

Điện thoại iPhone X 64 GB cũ Điện thoại iPhone X 64 GB cũ

Điện thoại iPhone X 64 GB cũ

• Bảo hành bao test 10 ngay
• Full box
• Dán màn hình full + Ốp lưng +Dán PPF Full viền mặt sau
Điện thoại iPhone X 256GB cũ Điện thoại iPhone X 256GB cũ

Điện thoại iPhone X 256GB cũ

• Bảo hành 3 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
Điện thoại iPhone X 64 GB LLA SILVER ( FUII Active ) Điện thoại iPhone X 64 GB LLA SILVER ( FUII Active )

Điện thoại iPhone X 64 GB LLA SILVER ( FUII Active )

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
Điện thoại iPhone X 256GB LLA SILVER ( FUII Active ) Điện thoại iPhone X 256GB LLA SILVER ( FUII Active )

Điện thoại iPhone X 256GB LLA SILVER ( FUII Active )

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng


Top