Iphone X

iPhone xs max LL/A 64GB 2sim nano 99% iPhone xs max LL/A 64GB 2sim nano 99%

iPhone xs max LL/A 64GB 2sim nano 99%

13.900.000đ - 18.000.000đ
Điện thoại iPhone X 64 GB cũ Điện thoại iPhone X 64 GB cũ

Điện thoại iPhone X 64 GB cũ

• Bảo hành 3 tháng
• Full box
• Dán màn hình full + Ốp lưng +Dán PPF Full viền mặt sau
8.500.000đ - 13.900.000đ
Điện thoại iPhone X 256GB cũ Điện thoại iPhone X 256GB cũ

Điện thoại iPhone X 256GB cũ

• Bảo hành 3 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
11.500.000đ - 16.600.000đ
IPhone XS MAX 256GB DOLD 2 SIM NANO IPhone XS MAX 256GB DOLD 2 SIM NANO

IPhone XS MAX 256GB DOLD 2 SIM NANO

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
IPhone XS MAX 64GB DOLD 2SIM NANO IPhone XS MAX 64GB DOLD 2SIM NANO

IPhone XS MAX 64GB DOLD 2SIM NANO

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
23.500.000đ - 36.000.000đ
IPhone XS 256GB DOLD 1SIM NANO IPhone XS 256GB DOLD 1SIM NANO

IPhone XS 256GB DOLD 1SIM NANO

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
24.500.000đ - 35.000.000đ
IPhone XS 64GB DOLD 1SIM NANO IPhone XS 64GB DOLD 1SIM NANO

IPhone XS 64GB DOLD 1SIM NANO

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
20.500.000đ - 30.000.000đ
IPhone XS MAX LL/A 1SIM 64 GB GOLD  SILVER IPhone XS MAX LL/A 1SIM 64 GB GOLD  SILVER

IPhone XS MAX LL/A 1SIM 64 GB GOLD SILVER

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
23.900.000đ - 39.000.000đ
IPhone XS MAX LL/A 1SIM 256 GB Silver - Grey IPhone XS MAX LL/A 1SIM 256 GB Silver - Grey

IPhone XS MAX LL/A 1SIM 256 GB Silver - Grey

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
22.450.000đ - 39.000.000đ
iPhone Xs Max . 512 GB LLA iPhone Xs Max . 512 GB LLA

iPhone Xs Max . 512 GB LLA

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
26.000.000đ - 39.000.000đ
Điện thoại iPhone X 64 GB LLA SILVER ( FUII Active ) Điện thoại iPhone X 64 GB LLA SILVER ( FUII Active )

Điện thoại iPhone X 64 GB LLA SILVER ( FUII Active )

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng
Điện thoại iPhone X 256GB LLA SILVER ( FUII Active ) Điện thoại iPhone X 256GB LLA SILVER ( FUII Active )

Điện thoại iPhone X 256GB LLA SILVER ( FUII Active )

• Bảo hành 12 tháng
• Full box
• Dán màn hình + Ốp lưng


Top